Programi


 
Globalni cilj dječjeg vrtića „Potočnica“ polazi od primarnog interesa djeteta i njegovih osnovnih potreba, a to je zdravo i uspješno individualno funkcioniranje, stvaranje pozitivnih socijalnih odnosa u kvalitetnom okruženju vrtića i cjelovit razvoj, odgoj i učenje djeteta uz stvaranje uvjeta za maksimalan razvoj njegovih kompetencija.

Naša misija se sastoji u nastojanju da se svako dijete i svaka odrasla osoba (roditelji, zaposlenici, suradnici) u vrtiću osjeća sigurno, prihvaćeno i zadovoljno i da se omoguće takvi socijalni uvjeti u kojima dijete, može zdravo, sretno i slobodno razvijati sve svoje potencijale, a odrasla osoba svoje profesionalne i osobne kompetencije.

Vizija iz koje proizlazi naša misija sadržana je u ideji da vrtić treba biti mjesto sretnog življenja djece i odraslih i da svatko tko ovdje dođe, tu zaista poželi i ostati.

Osnovna uloga obitelji i cjelokupne okoline koja skrbi za dijete je omogućiti mu usvajanje  životnih kompetencija važnih za izrastanje u odgovorne i zadovoljne ljude koji su: empatični, tolerantni, samostalni , pravedni, ustrajni, spremni su na usvajanje novih znanja i vještina, znaju se založiti za sebe, poštuju razlike i individualne slobode... Stoga je moto našeg vrtića misao A. G. Matoša koja kaže:  „Postati čovjek je ljepše nego postati kralj“. Analogno tome, vrijednosti koje nastojimo njegovati u ranom i predškolskom razvoju, odgoju i učenju djeteta su sljedeće:      Empatija, Tolerancija, Solidarnost, Altruizam, Čovječnost, Jednakost, Etičnost, Humanost, Odgovornost, Iskrenost, Fleksibilnost, Kreativnost, Samostalnost, Suradnja, Pomaganje, Nenasilje, Poštenje, Prijateljstvo, Snalažljivost, Poduzetnost, Pravednost, Skromnost, Poniznost, Opraštanje, Povjerenje, Uvažavanje, Radni moral, Dosljednost, Ustrajnost, Samokritičnost, Samokontrola, Samodiscipliniranost , Moć  kritičkog rasuđivanja, Sposobnost komuniciranja, Sposobnost slušanja , Poštivanje razlika, Zajedništvo, Individualne slobode, Odlučnost

Modeli djelovanja odnosno način na koji se nastoji realizirati ostvarenje ovih ciljeva vidimo, osim u stalnom unapređivanju kvalitete odgojno-obrazovnog rada ustanove u cjelini, vidljivog u Kurikulumu vrtića, u zadaćama koje ustanova postavlja kao prioritetne za svaku iduću pedagošku godinu, a prikazane su Godišnjim planom i programom vrtića.
 
 


Ispiši stranicu