Galerije dječjih radova

Za djecu predškolske dobi je izuzetno važna mogućnost kreativnog izražavanja. Oni kroz različite medije (glazba, ples, slikanje, modeliranje, glumu...) istražuju i upoznaju svijet oko sebe i odnose koji u njemu vladaju. Zahvaljujući znatiželji, želji za učenjem i aktivitetu – imanentnim predškolskoj dobi, djeca razvijaju svoje sposobnosti i vještine te stiču  nova znanja. Tako npr.  likovnim izražavanjem upoznaju boje i oblike, likovne tehnike, razvijaju perceptivno-grafomotoričke vještine, predmatematičko i pojmovno mišljenje, spoznaju karakteristike svijeta oko sebe (npr. životinja, biljaka, odjevnih predmeta...).
Djeca nam svojim  radovima otvaraju i put prema svom unutrašnjem svijetu.
Pažljivim promatranjem njihovih uradaka možemo prepoznati njihove trenutačne preokupacije, doživljaje, ali i eventualne teškoće s kojima se suočavaju.  
Važno je naglasiti i da svaki oblik kreativnog izražavanja ima i terapeutsku funkciju, koju djeca vrlo dobro prepoznaju.Ispiši stranicu