Posebni cjelodnevni programi

Provode se u 6 dobno mješovitih skupina za djecu od 3,5 do 7 godina:


Ispiši stranicu