Zdravstveni kutak

 Dragi roditelji, 

pravilna prehrana neophodna je za rast i razvoj djece. Stoga je gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba, u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" i Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, izradio edukativni materijal Pravilna prehrana u dječjim vrtićima grada Zagreba

"Svjesni značaja pravilne prehrane i usvajanja pravilnih prehrambenih navika u djece rane i predškolske dobi na inicijativu Grada Zagreba utvrđene su i izdane Preporuke i smjernice za stručnjake koji rade na planiranju i pripremanju prehrane djece u dječjem vrtiću, koje su u prethodnom razdoblju bili primjenjivane u odgojno obrazovnim ustanovama diljem Hrvatske (Prehrambeni standard za planiranje prehrane djece u dječjim vrtićima - jelovnici i normativi; Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, Hrvatska udruga medicinskih sestara - Podružnica medicinskih sestara dječjih vrtića grada Zagreba, 2007. godine).
Projekt „Pravilna prehrana u dječjim vrtićima Grada Zagreba“ odvijat će se pod geslom „Imam pravo rasti zdravo!“ i osim brojnih edukativnih radionica predviđa izradu edukativnog materijala i jelovnika koji će objediniti preporuke i izračune za sva četiri godišnja doba (proljetni, ljetni, jesenji, zimski) s ciljem uravnotežene i pravilne prehrane u svim dječjim vrtićima Grada Zagreba." (iz predgovora Pravilne prehrane u dječjim vrtićima Grada Zagreba)


Ispiši stranicu