Upisi

Poštovani roditelji,

roditeljski sastanak za roditelje novoupisane djece u pedagošku godinu 2021./2022. održat će se u zadnjem tjednu u kolovozu (između 23. i 27. kolovoza 2021.). 
O detaljima sastanaka, odnosno točnom datumu i vremenu, kao i načinu održavanja sastanka (uživo ili online) bit ćete obaviješteni putem naše web stranice tijekom kolovoza. 

 

Vaša Potočnica

 

 
-- REZULTATI UPISA U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PED.GOD. 2021./2022.Roditelji primljene djece mogu potpisivati Ugovore o pohađanju vrtića u razdoblju od 28. lipnja 2021. godine do 23. srpnja 2021. godine od 07:00 do 16:00 sati.
 
Ugovor potpisuju oba roditelja (ukoliko nije moguće organizirati istovremeni dolazak oba roditelja na potpisivanje, drugi roditelj može doći i drugi dan unutar gore navedenog roka).
 
Kada roditelj/skrbnik dolazi potpisati ugovor obvezan je dječjem vrtiću dostaviti:
 
- Potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić,
- presliku zdravstvene iskaznice djeteta,
- presliku iskaznice imunizacije djeteta (podaci o procijepljenosti), a original na uvid,
 
Za sve upite vezane uz potpisivanje ugovora, slobodno nas kontaktirate na brojeve 01/3096-439 i 099/2890-320.

 


                     
      REPUBLIKA HRVATSKA
             GRAD ZAGREB
         GRADONAČELNIK
 
 

IZMJENA OBAVIJESTI
o upisu djece rane i predškolske dobi
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2021./2022. na području Grada Zagreba
 

 

U Obavijesti o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022. na području Grada Zagreba, KLASA: 601-02/21-001/230, URBROJ: 251-10-13-21-2 od 4. svibnja 2021. (u daljnjem tekstu: Obavijest), pod točkom IV. OBJAVA REZULTATA UPISA mijenja se dio teksta i sada glasi:
 
 
„Rezultati upisa djece u pojedine programe (podaci o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima za upis djece) bit će objavljeni pod šifrom djeteta na oglasnim pločama i mrežnim stranicama dječjih vrtića  23. lipnja 2021.
Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 8. srpnja 2021.
O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.“
 
Sve ostalo u sadržaju teksta Obavijesti ostaje neizmijenjeno.

  

KLASA: 601-02/21-001/230
URBROJ: 251-10-13-21-3
Zagreb, 11. lipnja 2021.

 
 

ZAMJENICA GRADONAČELNIKA GRADA ZAGREBA
 
                  dr.sc. Danijela Dolenec v.r.

 

 

 


Poštovani roditelji,

na sljedećim poveznicama možete preuzeti zahtjeve i inicijalne intervjue za upis u dječji vrtić i program predškole.

Zahtjev za upis u vrtić

Zahtjev za upis u program predškole

Inicijalni intervju - vrtić i jaslice

Inicijalni intervju - program predškole

 

Ispiši stranicu